top of page
Kalenderkjøp.jpg

Særnorske hesteraser

De norske hesterasene Fjordhest, Dølahest og Nordlandshest er utrydningstruede og på randen til å forsvinne. Godt avlsarbeid av engasjerte hesteeiere gjør at disse rasene såvidt overlever med mindre enn 200 fødte føll i året (enda mindre på nordlandshesten). Dessverre er det ikke nok.
 

Arbeidet mitt er å promotere disse rasene i medier slik at det når ut til mennesker også utenfor den norske landegrensen.

Ved å kjøpe en kalender av meg hjelper du og støtter du meg slik at jeg kan fortsette jobben med å fotografere de norske hesterasene. På denne måten får også andre se hvor flotte, majestetiske og allsidige disse hestene er. Det fortjener MER oppmerksomhet!

Kjøp kalender enten ved å ta kontakt via mail eller facebook.

bottom of page